Presentatie Leerling in Beeld / Doorstroomtoets

Vorige week hebben we een informatieavond georganiseerd op school, om u als ouder te informeren over de nieuwe toetsen van Cito: de Leerling in Beeld-toetsen en de Doorstroomtoets. Deze leverden veel vragen op.

Tijdens de informatieavond hebben we veel informatie gedeeld en is voor veel ouders alles een stuk duidelijker geworden. De presentatie van deze ouderavond zou nog met u gedeeld worden. U vindt de presentatie via deze link.

Leerling in Beeld

Korte samenvatting van de informatieavond:

  • Vanaf dit schooljaar gebruikt OBS De Krullevaar de nieuwe Cito-toetsen, de Leerling in Beeld-toetsen.
  • Dit zijn feitelijk gewoon Cito-toetsen, maar hebben een andere naam.
  • De organisatie verandert niet: er is twee keer per jaar een toets (midden en eind) en ouders worden van beide toetsen op de hoogte gehouden.
  • Voor groep 3 tot en met groep 7 zijn de toetsen in januari en eind mei. Voor groep 8 is de B-toets (Begintoets) in november en de Doorstroomtoets in februari.
  • Leerkrachten gebruiken het systeem van Leerling in Beeld om de toetsen te analyseren en krijgen, door het invoeren van de papieren toetsen, een duidelijke analyse op elk ontwikkelingsgebied van kinderen en de klas.
  • Op deze manier is hulp op maat sneller te organiseren, zijn resultaten te verbeteren en kinderen beter geholpen.
  • De Doorstroomtoets vervangt in groep 8 de eindtoets. Wij nemen de Doorstroomtoets van de overheid af.
  • Een schooladvies wordt gegeven in november, na de afname van de B-toets. Door een hogere score op de Doorstroomtoets kan besloten worden het advies naar boven af te ronden. Dit zijn scholen verplicht, mits ouders en school dit niet wenselijk achten.
Doorstroomtoets

Mocht u verder nog vragen hebben over de informatieavond, de Leerling in Beeld-toets of de Doorstroomtoets? Neem dan contact op met de directie.