Waarom kan oefenen voor de Cito Eindtoets zinvol zijn?

Je hebt mensen die voor zijn en mensen die tegen zijn. Dat is met zo’n beetje alles zo, maar de Cito oefenen voor groep 8 kan daarin wel een pijnpunt zijn. Want als je “voor” bent, wordt je door de tegenstanders gezien als slavendrijver en ontevreden ouder. Ben je “tegen”, dan loop je het stempel gezien te worden als een ouder die niet het beste wil voor zijn of haar kind.

Als school is het lastig om hier een kant te kiezen. Dat doen we dan ook niet. We voelen wat voor zowel oefenen voor de Cito-toets als niet oefenen.

 

Oefenen voor de Cito-toets is zinvol

Hoe je er ook over denkt, we kunnen met een gerust hart stellen dat het zinvol is om voor de Cito-toets te oefenen. Er zijn meerdere voordelen aan te benoemen:

  • Kinderen raken alvast een beetje gewend aan de vraagstelling die ze ook in april kunnen verwachten;
  • Leerkrachten en ouders die oefenen kunnen zien waar nog verbetering behoeft is;
  • Leerlingen krijgen vaak veel meer zelfvertrouwen van goed oefenmateriaal.

Dit alles zal ertoe leiden dat kinderen beter presteren (winst 1), maar zich ook beter in hun vel voelen (winst 2, en eigenlijk het meest belangrijk). Want wie het een leerling vraagt, zal aangeven dat hij de Cito-toets toch wel graag goed wil maken.

 

Groep 8-dingetje

Cito oefenenDe Cito-toets is in de ogen van leerlingen veel meer dan een meetmiddel om kinderen in te delen in niveaus. Het is echt een groep 8-ding. Zoals het kamp en de eindmusical ook typische groep 8-dingetjes zijn. De Cito-toets is niet alleen de toets zelf, het gaat ook om de beleving!

Lekker kauwgum mogen kauwen op school, limonade en frisdrank meenemen. Zogenaamd omdat je je daar beter door concentreert! Maar eigenlijk is het gewoon een stukje cultuur waar we mee te maken hebben.

 

Til er niet te zwaar aan

Als ouders is het dus raadzaam om er ook weer niet al te zwaar aan te tillen. Oefenen is goed, maar drijf het niet te ver. Prima om een goede Citotrainer in huis te halen, maar ga geen huiswerkinstituten af om in het weekend bijles te krijgen. Dat is vaak veel minder zinvol, omdat kinderen wel wat leukers kunnen doen in het weekend. Je krijgt dus te maken met weerstand. En wees eerlijk: die is best logisch.

 

Waar moet een goede Citotrainer aan voldoen?

Een goede Citotrainer kan dus heel veel verschil maken, zonder dat het voor kinderen (en hun ouders) vervelend wordt. Een goede Citotrainer bestel je heel simpel via het internet en hoeft niet veel te kosten. Je haalt dan al snel professioneel materiaal in huis dat voldoet aan de belangrijkste criteria om de Cito-toets goed te oefenen, zoals:

  • Het bootst het echte toetsmateriaal na. Met andere woorden: meerkeuzevragen in plaats van open vragen, lastige formuleringen en redactiesommen, “logische” foute antwoorden.
  • Er is meer dan voldoende materiaal. Het mag niet zo zijn dat je na 1 taak geoefend te hebben, beseft dat je wel meer zou kunnen oefenen en dat het oefenmateriaal dan op is!
  • Het oefenmateriaal is opgedeeld in losse hoofdstukken van circa 20 tot hooguit 35 opgaven, net als de echte Cito-toets (en we vergeten even de vele alternatieve Eindtoetsen, want daar maken we geen gebruik van).

 

Wat kan het verschil maken?

Een hogere Cito-score kan het verschil maken tussen twee niveaus. Ook al hebben de leerlingen van de school het advies al veel eerder gekregen. Een hogere uitslag geeft kinderen het recht om een hoger niveau voortgezet onderwijs te volgen. Een leerling die een vmbo-tl advies heeft gekregen, maar toch graag een havo-vwo klas van binnen ziet, kan met een hogere score een havo-advies krijgen en dus een havo-vwo klas binnenkomen.

Cito-toets overleven

Kinderen zijn hier vaak heel duidelijk over in de adviesgesprekken. Ze geven dan ook vaak aan of ze bereid zijn om te oefenen en hoger willen scoren. Als ouder is het belangrijk hiernaar te luisteren en hier gehoor aan te geven.

Misschien denk je als ouder dat het verschil wel mee zal vallen. Frank Kalshoven van de Volkskrant heeft daar een ander idee bij. Hij schetst namelijk dat een hogere Cito-score uiteindelijk tonnen waard is.

Kalshoven doelt daarmee op het hogere eindniveau en de hogere vervolgstudie met de bijhorende baan (en het bijhorende salaris) waarmee op de basisschool al de basis wordt gelegd.