Logopedie

Bij de meeste kinderen lijkt het of het leren van de spraak en taal vanzelf gaat. Toch is het een ingewikkeld proces dat een kind in de eerste levensjaren doormaakt. Het spreken is een proces waar een kind minstens 5 jaar over doet.

Jaarlijks werden, op school, de kinderen in groep 2 door een logopediste van het Centrum voor Jeugd en Gezin gescreend. Dit komt echter te vervallen.

De leerkrachten van groep 1-2 hebben nu een screeningsformulier ontvangen om de taal-/spraakontwikkeling van ieder kind goed te volgen. Als er eventuele signalen zijn omtrent deze ontwikkeling van uw kind dan neemt de leerkracht hierover contact met u op.

Mocht u zelf vragen hebben bijv. over de taalspraakontwikkeling, het mondgedrag of haperend spreken, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht of u kunt zelf kosteloos een afspraak maken voor het logopedisch spreekuur op de donderdagochtend. Het spreekuur is bedoeld voor kinderen van 0 – 12 jaar.

Locatie: CJG, Herwedekanaal 1. Donderdag van 9.00-12.15 uur.

Telefoon: 033-46 000 46. Meer informatie vind U op www.cjgnieuwegein.nl