Ontbijt op school. 26 april!

Op 26 april vieren wij volgens de jaarplanning de verjaardag van de leerkrachten.

Gelukkig ziet heel Nederland hierin een feestdag.

Ook onze nieuwe koning wil die dag gekroond worden. Alle kinderen van De Krullevaar krijgen die ochtend een feestelijk ontbijt aangeboden.  Dus thuis ontbijten is niet nodig.

Daarna zijn er diverse activiteiten (b.v. oudhollandse spelen) in het teken van de verjaardagen van de leerkrachten en de kroning van de koning. We mogen die dag feestelijk (oranje – of rood-blauw-wit – prinses) gekleed naar school.

Bibliotheekbezoek groep 1-2

Maandagmorgen 15 april gaan de groepen 1-2 naar de bibliotheek.

Als taal-media school vinden wij het belangrijk om kinderen op jonge leeftijd al kennis te laten maken met de bibliotheek.

We zullen op ontdekkingsreis door de bibliotheek gaan en een aantal opdrachten uitvoeren.

We hopen dat er voldoende vervoer zal zijn, want dan kunnen we echt gaan. De intekenlijsten hangen nog op de klassendeuren!

Logopedie

Bij de meeste kinderen lijkt het of het leren van de spraak en taal vanzelf gaat. Toch is het een ingewikkeld proces dat een kind in de eerste levensjaren doormaakt. Het spreken is een proces waar een kind minstens 5 jaar over doet.

Jaarlijks werden, op school, de kinderen in groep 2 door een logopediste van het Centrum voor Jeugd en Gezin gescreend. Dit komt echter te vervallen.

De leerkrachten van groep 1-2 hebben nu een screeningsformulier ontvangen om de taal-/spraakontwikkeling van ieder kind goed te volgen. Als er eventuele signalen zijn omtrent deze ontwikkeling van uw kind dan neemt de leerkracht hierover contact met u op.

Mocht u zelf vragen hebben bijv. over de taalspraakontwikkeling, het mondgedrag of haperend spreken, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht of u kunt zelf kosteloos een afspraak maken voor het logopedisch spreekuur op de donderdagochtend. Het spreekuur is bedoeld voor kinderen van 0 – 12 jaar.

Locatie: CJG, Herwedekanaal 1. Donderdag van 9.00-12.15 uur.

Telefoon: 033-46 000 46. Meer informatie vind U op www.cjgnieuwegein.nl

Workshops Brede School op 16 januari

Samen sporten – samen spelen

Op 16 januari kunnen de kinderen van de drie scholen (Krullevaar – Willem Alexander en Dodio) weer deelnemen aan diverse workshops. Alle workshops staan in het teken van toneelspelen.

  • Groep 1-2: “Kom, speel je mee”.
  • Groep 3-4: “Rumoer in Rommelstad”.
  • Groep 5-6: “Kom, de vloer op”.
  • Groep 7-8: “Hoor ik stemmen?”

Tijd: 13.30 tot 15.15 uur.

Inschrijven kan door je naam te noteren op de inschrijfformulieren die op de deuren van de lokalen/groepen hangen.