Logopedie

Bij de meeste kinderen lijkt het of het leren van de spraak en taal vanzelf gaat. Toch is het een ingewikkeld proces dat een kind in de eerste levensjaren doormaakt. Het spreken is een proces waar een kind minstens 5 jaar over doet.

Jaarlijks werden, op school, de kinderen in groep 2 door een logopediste van het Centrum voor Jeugd en Gezin gescreend. Dit komt echter te vervallen.

De leerkrachten van groep 1-2 hebben nu een screeningsformulier ontvangen om de taal-/spraakontwikkeling van ieder kind goed te volgen. Als er eventuele signalen zijn omtrent deze ontwikkeling van uw kind dan neemt de leerkracht hierover contact met u op.

Mocht u zelf vragen hebben bijv. over de taalspraakontwikkeling, het mondgedrag of haperend spreken, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht of u kunt zelf kosteloos een afspraak maken voor het logopedisch spreekuur op de donderdagochtend. Het spreekuur is bedoeld voor kinderen van 0 – 12 jaar.

Locatie: CJG, Herwedekanaal 1. Donderdag van 9.00-12.15 uur.

Telefoon: 033-46 000 46. Meer informatie vind U op www.cjgnieuwegein.nl

Workshops Brede School op 16 januari

Samen sporten – samen spelen

Op 16 januari kunnen de kinderen van de drie scholen (Krullevaar – Willem Alexander en Dodio) weer deelnemen aan diverse workshops. Alle workshops staan in het teken van toneelspelen.

  • Groep 1-2: “Kom, speel je mee”.
  • Groep 3-4: “Rumoer in Rommelstad”.
  • Groep 5-6: “Kom, de vloer op”.
  • Groep 7-8: “Hoor ik stemmen?”

Tijd: 13.30 tot 15.15 uur.

Inschrijven kan door je naam te noteren op de inschrijfformulieren die op de deuren van de lokalen/groepen hangen.

Schoolbezoeken groep 8

Groep 8 zal op 15 en 17 januari een schoolbezoek brengen aan het voortgezet onderwijs.

Op dinsdag gaan zij naar het Cals College Nieuwegein en op donderdag naar het Cals College IJsselstein.

Dinsdag 15 januari worden de kinderen verwacht tussen 14.20 en 16.00 uur. Om die reden mogen zij om 14.00 uur naar school komen in plaats van om 13.00 uur, na de middagpauze. Opvang om 13.00 uur is mogelijk in de eigen klas.

Op donderdag worden de kinderen verwacht om 13.00 uur. Om die reden eten de kinderen op school. Het programma duurt tot 14.45 uur. Omstreeks 15.00 uur zullen de kinderen weer op school zijn.